ROZSAH PÉČE

Naše ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství, komplexní diagnostickou a léčebnou péči se zajištěním návaznosti na odborná lékařská pracoviště, preventivní i pracovní prohlídky, odběry biologického materiálu, posudkovou činnost a ve spolupráci s chirurgickým oddělením nemocnice v Rychnově nad Kněžnou i možnost osobního přístupu při řešení neakutních chirurgických stavů.

Dále zajišťujeme dispenzární péči o pacienty s nekomplikovanými onemocněními: diabetes mellitus a hypothyreoza

INFŮZNÍ LÉČBA

dehydratace, analgetická terapie, bronchodilatační terapie

OČKOVÁNÍ

Tetanus, chřipka, pneumokok, klíšťová encefalitida, hepatitida A a B

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

cca od 10/2020 CRP, streptest, INR, 

OK test, EKG, TK holter, spirometrie, otoskopie